Другий Універсал Української Центральної Ради. 3 липня 1917 р.

Другий Універсал Української Центральної Ради. 3 липня 1917 р.

ЦДАВО України. Ф.1115. Оп.1. Спр.5. Арк. 10 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту