Лист ЦК Української партії самостійників соціалістів Директорії УНР про виділення коштів для продовження діяльності партії та рахунок попередніх витрат. 24 січня 1919 р.

Лист ЦК Української партії самостійників соціалістів Директорії УНР про виділення коштів для продовження діяльності партії та рахунок попередніх витрат. 24 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 17. Арк. 40

Leave a Comment

Перейти до вмісту