Про виконання обов’язків Голови Ради Народних Міністрів УНР А. Лівицьким на час відсутності І. Мазепи. З наказу Директорії УНР. 31 березня 1920 р.

Про виконання обов’язків Голови Ради Народних Міністрів УНР А. Лівицьким на час відсутності І. Мазепи. З наказу Директорії УНР. 31 березня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 2. Спр. 6. Арк. 46

Leave a Comment

Перейти до вмісту