Дані про медичне обслуговування населення Української РСР у зв’язку з ситуацією на Чорнобильській АЕС. 31 травня 1986 р.

Дані про медичне обслуговування населення Української РСР у зв'язку з ситуацією на Чорнобильській АЕС. 31 травня 1986 р.

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 12 сс. Спр. 4888. Арк. 84

Leave a Comment

Перейти до вмісту