Розпорядження Ради Міністрів Української РСР № 233 про утворення оперативної групи з метою централізованого збору та аналізу інформації про результати аварії на Чорнобильській АЕС. 30 квітня 1986 р.

Розпорядження Ради Міністрів Української РСР № 233 про утворення оперативної групи з метою централізованого збору та аналізу інформації про результати аварії на Чорнобильській АЕС. 30 квітня 1986 р.

ЦДАВО України. ф. 2, оп. 15, спр. 62, арк. 12

Leave a Comment

Перейти до вмісту