Розділ «Контроль» із доповіді Народного комісара фінансів УРСР Георгія Сахновського «Про державний бюджет Української РСР на 1945 рік та виконання державного бюджету УРСР за 1943 і 1944 роки». 1945 р.

Розділ «Контроль» із доповіді Народного комісара фінансів УРСР Георгія Сахновського «Про державний бюджет Української РСР на 1945 рік та виконання державного бюджету УРСР за 1943 і 1944 роки». 1945 р.

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 7. Спр. 2697. Арк. 37зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту