Інструкція Тимчасовому Комітету для заснування Національної бібліотеки Української Держави у м. Києві. 2 серпня 1918 р.

Інструкція Тимчасовому Комітету для заснування Національної бібліотеки Української Держави у м. Києві. 2 серпня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2201. Оп. 1. Спр. 117. Арк. 15

Leave a Comment

Перейти до вмісту