Про зведення показань свідків щодо подій під час відправлення полку ім. Богдана Хмельницького на фронт, складеного Генеральним військовим україн¬ським комітетом — з всеросійських газет. 28 липня 1917 р.

Про зведення показань свідків щодо подій під час відправлення полку ім. Богдана Хмельницького на фронт, складеного Генеральним військовим україн¬ським комітетом — з всеросійських газет. 28 липня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 3156, оп. 1, спр. 140, арк. 21зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту