Реєстр особового складу корпусних контролів І-VIII корпусів із супровідним листом за підписом в.о. Головного військового контролера Й. Несторовича. 21 січня 1919 р.

Реєстр особового складу корпусних контролів І-VIII корпусів із супровідним листом за підписом в.о. Головного військового контролера Й. Несторовича. 21 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 3362. Оп. 1. Спр. 122. Арк. 30

Leave a Comment

Перейти до вмісту