Витяг з наказу Міністерства охорони здоров’я Української РСР № 695 п. 17 «Про призначення комісій для перевірки виконання планів наукової діяльності та впровадження в практику охорони здоров’я закінчених наукових праць медвузами та науково-дослідними інститутами за 1957 рік» (головою комісії по Київському інституту ортопедії та травматології призначено професора Київського науково-дослідного інституту туберкульозу М. Амосова). Грудень 1957 р.

Витяг з наказу Міністерства охорони здоров’я Української РСР № 695 п. 17 «Про призначення комісій для перевірки виконання планів наукової діяльності та впровадження в практику охорони здоров’я закінчених наукових праць медвузами та науково-дослідними інститутами за 1957 рік» (головою комісії по Київському інституту ортопедії та травматології призначено професора Київського науково-дослідного інституту туберкульозу М. Амосова). Грудень 1957 р.

ЦДАВО України. Ф. 342. Оп. 15. Спр. 4854. Арк. 337

Leave a Comment

Перейти до вмісту