Журнал засідання міжвідомчої наради в справі розгляду проєкта закону про Державного контролера та окрема думка в. о. Державного контролера Дмитра Симоніва щодо положень проекту закону про Державного контролера. 07 квітня 1918 р.

Журнал засідання міжвідомчої наради в справі розгляду проєкта закону про Державного контролера та окрема думка в. о. Державного контролера Дмитра Симоніва щодо положень проекту закону про Державного контролера. 07 квітня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3690. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 55

Leave a Comment

Перейти до вмісту