Публікація Комітету громадського добра «Перед загальними зборами Наукового товариства імені Шевченка». Львів. 25 червня 1913 р.

Публікація Комітету громадського добра «Перед загальними зборами Наукового товариства імені Шевченка». Львів. 25 червня 1913 р.

ЦДАВО України. Ф. 3695. Оп. 1. Спр. 147. Арк. 120 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту