Дипломатичний паспорт Анатоля Відстедта. 28 жовтня 1918 р.

Дипломатичний паспорт Анатоля Відстедта. 28 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 1. Спр. 61. Арк. 58

Leave a Comment

Перейти до вмісту