Лист Української військової місії в Польщі Раді оборони Польщі про перешкоджання польської влади в Галичині вербуванню місцевого населення до Армії УНР. 28 серпня 1920 р.

Лист Української військової місії в Польщі Раді оборони Польщі про перешкоджання польської влади в Галичині вербуванню місцевого населення до Армії УНР. 28 серпня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 3696. Оп. 2. Спр. 425. Арк. 65зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту