Повідомлення про шлюб М. Бачинської та Д. Донцова. Травень 1912 р.

Повідомлення про шлюб М. Бачинської та Д. Донцова. Травень 1912 р.

ЦДАВО України. Ф. 3849. Оп. 1. Спр. 9. Арк. 5

Leave a Comment

Перейти до вмісту