Рапорт в. о. начальника Управління державними архівами НКВС УРСР до Народного комісара внутрішніх справ УРСР щодо реевакуації документів з м. Актюбінська та ст. Алги (Казахської РСР) на місця їх колишнього зберігання. 14 червня 1944 р.

Рапорт в. о. начальника Управління державними архівами НКВС УРСР до Народного комісара внутрішніх справ УРСР щодо реевакуації документів з м. Актюбінська та ст. Алги (Казахської РСР) на місця їх колишнього зберігання. 14 червня 1944 р.

ЦДАВО України, ф. 14, оп. 1, спр. 2697, арк. 4

Leave a Comment