Лист Віце-президента АН УРСР академіка АН УРСР В. Г. Бар’яхтара до народного депутата Ю. М. Щербака щодо розробки концепції про тимчасове сховище радіоактивних відходів та об’єкту “Укриття”. 8 травня 1990 р.

Лист Віце-президента АН УРСР академіка АН УРСР В. Г. Бар'яхтара до народного депутата Ю. М. Щербака щодо розробки концепції про тимчасове сховище радіоактивних відходів та об'єкту “Укриття”. 8 травня 1990 р.

ЦДАВО України. Ф. 4778. Оп. 1. Спр. 641. Арк. 43

Leave a Comment

Перейти до вмісту