Указ Президента України Л. Кравчука № 117/92 «Про створення Національного космічного агентства України». 29 лютого 1992 р.

Указ Президента України Л. Кравчука № 117/92 «Про створення Національного космічного агентства України». 29 лютого 1992 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 1. Спр. 41. Арк. 130

Leave a Comment

Перейти до вмісту