Повідомлення прес-служби УНФ “Взаєморозуміння і примирення” про виплати Швейцарським Фондом допомоги для нужденних жертв Голокосту. 4 грудня 1998 р.

Повідомлення прес-служби УНФ “Взаєморозуміння і примирення” про виплати Швейцарським Фондом допомоги для нужденних жертв Голокосту. 4 грудня 1998 р.

ЦДАВО України. Ф. 5250. Оп. 1. Спр. 22. Арк. 146

Leave a Comment

Перейти до вмісту