Лист Міністерства соціальної політики України до Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України про надання фінансової допомоги Східному центру професійної реабілітації інвалідів. 30 грудня 2011 р.

Лист Міністерства соціальної політики України до Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України про надання фінансової допомоги Східному центру професійної реабілітації інвалідів. 30 грудня 2011 р.

ЦДАВО України. Ф. 5339. Оп. 2. Спр. 24. Арк. 205

Leave a Comment

Перейти до вмісту