Лист районного відділу ДПУ до групи Робітничо-селянської інспекції м. Харкова з інформацією про звільнення з роботи колишнього вояка Армії Симона Петлюри, вихідця з кулацької родини Г. І. Невмержицького як «класово чуждого елемента». 25 листопада 1933 р.

Лист районного відділу ДПУ до групи Робітничо-селянської інспекції м. Харкова з інформацією про звільнення з роботи колишнього вояка Армії Симона Петлюри, вихідця з кулацької родини Г. І. Невмержицького як «класово чуждого елемента». 25 листопада 1933 р.

ЦДАВО України. Ф. 539. Оп. 1. Спр. 37. Арк. 38

Leave a Comment

Перейти до вмісту