Свідчення А. Мойсіяка про свавілля угорських жандармів. 28 квітня 1939 р.

Свідчення А. Мойсіяка про свавілля угорських жандармів. 28 квітня 1939 р.

ЦДАВО України. Ф. 3988, оп. 1, спр. 2, арк. 5

Leave a Comment