Проект Конституції України, винесений Верховною Радою України на всенародне обговорення. 1 липня 1992 р.

Проект Конституції України, винесений Верховною Радою України на всенародне обговорення. 1 липня 1992 р.

ЦДАВО України, ф. 1, оп. 16, спр. 4746, арк. 103

Leave a Comment