Звернення до Президента США Ф. Рузвельта Громадського комітету рятунку України в Чехословаччині про допомогу українському народу. 30 жовтня 1933 р.

Звернення до Президента США Ф. Рузвельта Громадського комітету рятунку України в Чехословаччині про допомогу українському народу. 30 жовтня 1933 р.

ЦДАВО України. Ф. 4008. Оп. 1. Спр. 1. Арк. 15 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту