Постанова Ради Міністрів Української Держави про асигнування 100000 карбованців Українському товариству допомоги жертвам війни. 28 вересня 1918 р.

Постанова Ради Міністрів Української Держави про асигнування 100000 карбованців Українському товариству допомоги жертвам війни. 28 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр.187. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту