Закон Української Держави про передачу ветеринарної справи з Міністерства внутрішніх справ до Міністерства земельних справ. 30 вересня 1918 р.

Закон Української Держави про передачу ветеринарної справи з Міністерства внутрішніх справ до Міністерства земельних справ. 30 вересня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 188. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту