Повідомлення Української пресової служби в Берліні з оглядом статті з радянської преси. 9 листопада 1933 р.

Повідомлення Української пресової служби в Берліні з оглядом статті з радянської преси. 9 листопада 1933 р.

ЦДАВО України. Ф. 3575. Оп. 1. Спр. 9. Арк. 57.

Leave a Comment

Перейти до вмісту