Закон Української Держави про зміну діючого Статуту громадського управління міст. 2 жовтня 1918 р.

Закон Української Держави про зміну діючого Статуту громадського управління міст. 2 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 117. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту