Закон Української Держави про деякі зміни та доповнення до існуючих законів про продаж цукру. 4 жовтня 1918 р.

Закон Української Держави про деякі зміни та доповнення до існуючих законів про продаж цукру. 4 жовтня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1064. Оп. 1. Спр. 116. Арк. 1 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту