Повідомлення Української пресової служби в Берліні про інформацію щодо голоду в Україні. 11 листопада 1933 р.

Повідомлення Української пресової служби в Берліні про інформацію щодо голоду в Україні. 11 листопада 1933 р.

ЦДАВО України. Ф. 3575. Оп. 1. Спр. 9. Арк. 61.

Leave a Comment

Перейти до вмісту