Повідомлення Української пресової служби в Берліні про статтю з німецької преси щодо експорту Радянським Союзом збіжжя за кордон. 12 листопада 1933 р.

Повідомлення Української пресової служби в Берліні про статтю з німецької преси щодо експорту Радянським Союзом збіжжя за кордон. 12 листопада 1933 р.

ЦДАВО України. Ф. 3575. Оп. 1. Спр. 9. Арк. 62.

Leave a Comment

Перейти до вмісту