Лист Головної управи Союзу українок Америки до Голови жіночої національної української ради С. Русової про створення та діяльність Комітету допомоги голодуючій Україні. 12 грудня 1933 р.

Лист Головної управи Союзу українок Америки до Голови жіночої національної української ради С. Русової про створення та діяльність Комітету допомоги голодуючій Україні. 12 грудня 1933 р.

ЦДАВО України. Ф. 3963. Оп. 2. Спр. 26. Арк. 43. Оригінал. Машинопис. Українською мовою.

Leave a Comment

Перейти до вмісту