Обіжник Українського телеграфного агентства № 174 з інформацією про відкриття 22 жовтня 1918 р. Кам’янець-Подільського державного українського університету. 12 жовтня 1918 р. ЦДАВО України. Ф. 3766. Оп. 1. Спр. 301. Арк. 133.

Обіжник Українського телеграфного агентства № 174 з інформацією про відкриття 22 жовтня 1918 р. Кам'янець-Подільського державного українського університету. 12 жовтня 1918 р. ЦДАВО України. Ф. 3766. Оп. 1. Спр. 301. Арк. 133.

Leave a Comment

Перейти до вмісту