Лист Всеукраїнської спілки військових інвалідів УНР у Тарнові Міністру народного здоров’я і опіки УНР з повідомленням про створення спілок військових інвалідів по таборах військ УНР. 29 травня 1921 р.

Лист Всеукраїнської спілки військових інвалідів УНР у Тарнові Міністру народного здоров’я і опіки УНР з повідомленням про створення спілок військових інвалідів по таборах військ УНР. 29 травня 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1604. Оп. 1. Спр. 48. Арк. 44

Leave a Comment

Перейти до вмісту