Огієнко І. Українська вимова церковно-слов’янського Богослужбового тексту. 1921 р.

Огієнко І. Українська вимова церковно-слов’янського Богослужбового тексту. 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 1871. Оп. 2. Спр. 7. Арк. 1

Leave a Comment