14_2192-1-2-30_1.jpg

Наказ Начальної команди Галицької армії Ч. 81 щодо проведення мобілізації лікарів. 30 червня 1919 р.
ЦДАВО України. Ф. 2192. Оп. 1. Спр. 2. Арк. 30

Leave a Comment

Перейти до вмісту