Доповідь в.о. Військового міністра УНР і в.о. Командувача Армією УНР А. Вовка Голові Ради Народних Міністрів УНР [П. Пилипчуку] про погіршення умов перебування Армії УНР в таборах та виділення готівки Військовому міністерству. 3 лютого 1922 р.

Доповідь в.о. Військового міністра УНР і в.о. Командувача Армією УНР А. Вовка Голові Ради Народних Міністрів УНР [П. Пилипчуку] про погіршення умов перебування Армії УНР в таборах та виділення готівки Військовому міністерству. 3 лютого 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 2426. Оп. 1. Спр. 7. Арк. 33

Leave a Comment