Меморандум Української господарської академії в ЧСР, адресований Президенту Чехословацької Республіки з проханням сприяти розвиткові Академії. 9 травня 1923 р.

Меморандум Української господарської академії в ЧСР, адресований Президенту Чехословацької Республіки з проханням сприяти розвиткові Академії. 9 травня 1923 р.

ЦДАВО України. Ф. 3795. Оп. 1. Спр. 133. Арк. 6зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту