Знак Державної скарбниці вартістю 25 карбованців, випущений нарівні з кредитовим білетом (без серії та номеру). [6 квітня] 1918 р.

Знак Державної скарбниці вартістю 25 карбованців, випущений нарівні з кредитовим білетом (без серії та номеру). [6 квітня] 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465. Оп. 1. Спр. 358. Арк. 5

Leave a Comment