Лист Голови Комітету в справах національностей Ю. Олененка до Кабінету Міністрів України про звернення Спілки греків України з проханням надати допомогу у виданні газети “Логос” та книжково-навчальної літератури грецькою мовою. 13 березня 1992 р.

Лист Голови Комітету в справах національностей Ю. Олененка до Кабінету Міністрів України про звернення Спілки греків України з проханням надати допомогу у виданні газети “Логос” та книжково-навчальної літератури грецькою мовою. 13 березня 1992 р.

ЦДАВО України. Ф. 5252. Оп. 1. Спр. 7. Арк. 43

Leave a Comment