Лист Міністра народної освіти та мистецтва Української Держави М. Василенка Гетьману П. Скоропадському про затвердження списку кандидатів до основного складу академіків Української академії наук. 14 листопада 1918 р.

Лист Міністра народної освіти та мистецтва Української Держави М. Василенка Гетьману П. Скоропадському про затвердження списку кандидатів до основного складу академіків Української академії наук. 14 листопада 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2201. Оп. 1. Спр. 135. Арк. 16зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту