Постанова Верховної Ради України «Про проведення Всеукраїнського референдуму в питанні про проголошення незалежності України». 11 жовтня 1991 р.

Постанова Верховної Ради України «Про проведення Всеукраїнського референдуму в питанні про проголошення незалежності України». 11 жовтня 1991 р.

ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 16. Спр. 4634. Арк. 62

Leave a Comment

Перейти до вмісту