15-1-22-3529-061.jpg

Лист академіка Національної академії наук України К. Ситника та члена-кореспондента Національної академії наук України І. Акімова до Голови Верховної Ради України О. Мороза щодо не вирішення проблем екології та охорони навколишнього середовища в Україні. 24 жовтня 1994 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3529. Арк. 61, 62.

Leave a Comment

Перейти до вмісту