Про ухвалення Закону про громадянство Української Народної Республіки — з протоколу засідання УЦР. 2 березня 1918 р.

Про ухвалення Закону про громадянство Української Народної Республіки — з протоколу засідання УЦР. 2 березня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1063. Оп. 1. Спр. 6. Арк. 29

Leave a Comment