Телеграма Голови Болгарських Народних Зборів Українській Центральній Раді з привітаннями після укладення миру. 13 лютого 1918 р.

Телеграма Голови Болгарських Народних Зборів Українській Центральній Раді з привітаннями після укладення миру. 13 лютого 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 1063. Оп. 3. Спр. 15. Арк. 3

Leave a Comment

Перейти до вмісту