Лист Державного секретаря УНР Міністру народного здоров’я й опікування УНР щодо розгляду законопроєкту про тимчасові штати Вінницької окружної психіатричної лікарні. 26 вересня 1919 р.

Лист Державного секретаря УНР Міністру народного здоров'я й опікування УНР щодо розгляду законопроєкту про тимчасові штати Вінницької окружної психіатричної лікарні. 26 вересня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 290. Арк. 202

Leave a Comment

Перейти до вмісту