Про увільнення урядовців тощо. З журналу засідання Директорії УНР. 13 травня 1919 р.

Про увільнення урядовців тощо. З журналу засідання Директорії УНР. 13 травня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 38. Арк. 10зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту