Закон Української Центральної Ради від 3 січня 1918 р. про утворення Українського народного війська (народної міліції).

Закон Української Центральної Ради від 3 січня 1918 р. про утворення Українського народного війська (народної міліції).

ЦДАВО України, ф.1076, оп.1, спр.6, арк.2

Leave a Comment