Про ліквідацію Особливої комендатури м. Вінниця через виїзд Директорії УНР з міста. З наказу Наказного отамана Військам Дієвої армії УНР. 15 березня 1919 р.

Про ліквідацію Особливої комендатури м. Вінниця через виїзд Директорії УНР з міста. З наказу Наказного отамана Військам Дієвої армії УНР. 15 березня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 1. Спр. 90. Арк. 27

Leave a Comment

Перейти до вмісту