Наказ Волинського губернського комісара про створення Волинського відділу позафронтової інформації для проведення розвідки, агітації і організації в місцевостях, окупованих польським військом. 19 серпня 1919 р.

Наказ Волинського губернського комісара про створення Волинського відділу позафронтової інформації для проведення розвідки, агітації і організації в місцевостях, окупованих польським військом. 19 серпня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1092. Оп. 2. Спр. 70. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту